Jakie są skutki długotrwałego hałasu?

Jakie są skutki długotrwałego hałasu?

Zmysł słuchu to jeden z pięciu charakterystycznych dla wszystkich ssaków. Umożliwia nam kontakt ze środowiskiem zewnętrznym poprzez odbieranie różnorodnych sygnałów. Jako jedyny pracuje całą dobę, nawet wtedy, gdy śpimy, ostrzega nas przed niebezpieczeństwami, przywołuje pozytywne lub negatywne wspomnienia, gdy “w ucho” wpada nam znajomy dźwięk, a aparat mowy to podstawa komunikacji międzyludzkiej. 

Narząd słuchu

Ucho zewnętrzne i wewnętrzne jest bardzo podatne na uszkodzenia. Coraz większym zagrożeniem dla naszej populacji jest stopniowy ubytek, postępujący powoli i niezauważalnie. Utracie słuchu sprzyja wszystko: głośne miejsce pracy, nieprzestrzeganie zasad BHP, technologia zmniejszająca urządzenia odbiorcze, nieprawidłowa pielęgnacja. Niedosłuch wywołują uszkodzenia mechaniczne, choroby, ale też sam poziom docierającego do uszu hałasu.

Skutki długotrwałych głośnych dźwięków

Hałasem nazywamy zbiór odgłosów o dużym natężeniu, występujący w dłuższym czasie. Hałas to też wszystko, co powoduje utratę słuchu, szkodzi zdrowiu i jest dla nas niebezpieczne. Wbrew pozorom, przyporządkowanie dźwięku do hałasu ma charakter subiektywny i zależy od kilku czynników:

 • wrażliwości indywidualnej,
 • odległości od źródła dźwięku,
 • miejsca pobytu.

Każdy z nas reaguje trochę inaczej, jednak w pewnym momencie wszyscy doznajemy uszczerbku na zdrowiu. Najczęściej występujące objawy w ślad za ekspozycją na hałas to:

 • stres,
 • osłabienie koncentracji i zdolności do nauki,
 • zaburzenia snu,
 • nerwica,
 • ryzyko zawału serca,
 • u dzieci – niepokój, płacz, poczucie zagubienia.

Struktura dźwięku

Częstotliwość odbierana przez ludzkie ucho musi mieścić się w zakresie 16-20 000 Hz. W trakcie zwykłej rozmowy natężenie oscyluje w zakresie 500-3000 Hz. Mierzymy go w decybelach (dB): szept ma 10dB, silnik odkurzacza: 60dB, uliczny hałas: 90dB, petarda wystrzelona w Sylwestra to 160dB. 

 • natężenie oscylujące poniżej 35 dB będzie nieszkodliwe dla zdrowia, chociaż może drażnić i dekoncentrować,
 • dźwięk w przedziale 35-70 dB wywołuje już zmęczenie naszego układu nerwowego, utrudnia rozumienie słów, zasypianie oraz skuteczny odpoczynek,
 • dźwięk w przedziale 75-85 dB powoduje gorszą wydajność w pracy,
 • dźwięk w przedziale 90-130 dB wywołuje schorzenia różnych narządów, uniemożliwia konwersację, również z bliskiej odległości,
 • dźwięk powyżej 130 dB  powoduje trwałe uszkodzenie słuchu oraz drgania narządów wewnętrznych.

Na nadmierne natężenie narażonych jest w Polsce ponad 11 mln osób. Co trzeci Polak ma problemy ze słyszeniem, a połowa osób poniżej 40 r.ż. niedosłyszy. Szanujmy nasz słuch, bo nikt nie sprezentuje nam nowego!