Nazwa projektu:
Wzrost konkurencyjności PPZ STANMARK poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji nowych ochronników słuchu z pianki wiskoelastycznej marki STOPPER

Nazwa Beneficjenta:
Przedsiębiorstwo Polonijno - Zagraniczne Stanmark

Umowa nr: 

MRPO.02.01.01-12-8-0261-1411-12

Wartość projektu 400 500 PLN
Wartość dofinansowania:160 200 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013

"Fundusze Europejskie dla Małopolski"

Nazwa projektu:
Zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego poprzez wyposażenie laboratorium PPZ Stanmark

Nazwa Beneficjenta:
Stanmark Mark Kubik

Umowa nr:
MRPO.02.02.02-12-3-0554-108-12

Wartość projektu: 455 100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 259 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

"Fundusze Europejskie dla Małopolski"